Poređenje jedinica Aquahome

Aquahome 20 SMART Aquahome 30 SMART
Aquahome 20 SMART
Aquahome 30 SMART
Upotreba Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana Za veća domaćinstva +5 особа
Digitalno upravljanje zapreminom Tak Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
1086
438
524
1086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 2,0 2,8
Zapremina sloja dm3 20 26
Prosečni jonsko-izmenjivački kapacitet m3×odH 76 110
Maksimalna efikasnost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) litara 4200 6100
Približna upotreba soli po regeneraciji kg 3,2 3,9
Približna upotreba vode po regeneraciji litara 105 140
Raspon radnog pritiska min./maks. bar 1,4-8,0 1,4-8,0
Vrste filtera koji su kompatibilni s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Prečnik priključka inča 1 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak Tak
Način ekonomične regeneracije Tak Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak Tak
Pokazivač nivoa soli Tak
Osvetljenje u rezervoaru soli
Osvetljeni ekran Tak
Indikator protoka obrađene vode Tak
Prikazano vreme do završetka regeneracije Tak
Više informacija » Više informacija »