Poređenje jedinica Aquahome

Aquahome 11 Aquahome 17 Aquahome 20-N Aquahome 30-N
Aquahome 11
Aquahome 17
Aquahome 20-N
Aquahome 30-N
Upotreba na stanovima u stambenim zgradama jednoporodične kuće za domaćinstva s 4-5 člana za veća domaćinstva
Digitalno upravljanje zapreminom Tak Tak Tak Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
650
300
480
822
302
480
1 086
438
524
1 086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 1,1 1,9 2,0 2,8
Zapremina sloja dm3 11 17 20 26
Prosečni jonsko-izmenjivački kapacitet m3×odH 34 62 76 110
Maksimalna efikasnost vode između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH) litara 1900 3400 4200 6100
Približna upotreba soli po regeneraciji kg 1 2 3,2 3,9
Približna upotreba vode po regeneraciji litara 57 60 105 140
Raspon radnog pritiska min./maks. bar 1,4 - 8,0 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0
Vrste filtera koji su kompatibilni s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Prečnik priključka inča 1 1 1 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak Tak Tak Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak Tak Tak Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak Tak Tak Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak Tak Tak Tak
Način ekonomične regeneracije Tak Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak Tak
Pokazivač nivoa soli Tak
Osvetljenje u rezervoaru soli Tak
Osvetljeni ekran Tak
Indikator protoka obrađene vode Tak
Prikazano vreme do završetka regeneracije Tak
Više informacija » Više informacija » Više informacija » Više informacija »