Usporedba jedinica Aquaset

Aquaset 500 Aquaset 1000
Aquaset 500
Aquaset 1000
Toplotna efikasnost kotlarnice kW 80 – 500 500 – 1000
Zapremina instalacije za grejanje m3 2,0 – 4,0 4,0 – 8,0
Vreme potrebno za punjenje instalacije h < 2,6 < 4,0
Digitalno upravljanje zapreminom Tak Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
822
302
480
1 067
302
480
Maksimalni zapreminski protok m3/h 1,2 2,0
Zapremina sloja dm3 15 25
Prosečni jonsko-izmjenjivački kapacitet m3×odH 100 175
Približna upotreba soli po regeneraciji kg 2,5 4,0
Približna upotreba vode po regeneraciji litara 75 – 90 125 – 150
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4 – 8,0 1,4 – 8,0
Prečnik priključka inča 1 1
Vrste filtera koji su kompatibilni s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Dozator hemijskog sredstva obuhvaćen je cenom uređaja VWZ25CH
Više informacija » Više informacija »