Aquahome – Jedinice za obradu vode za stanove i kuće za jednu porodicu

Aquahome 20-N

Aquahome 20-N

Prednosti i koristi

Najbolje rešenje za manja domaćinstva

Najbolje rešenje za manja domaćinstva

  • Uređaj koji najčešće biraju ljudi koji žive u jednoporodičnim kućama, porodice s najviše dva kupatila i najviše četiri člana (maksimalan kapacitet protoka do 2,0 m3/h)
Funkcionalnost po povoljnoj ceni

Funkcionalnost po povoljnoj ceni

  • Bestseler koji kombinuje niske troškove rada s vrhunskom savremenom tehnologijom.
  • Ima atraktivne upravljačke funkcije  koje poboljšavaju udobnost upotrebe.
  • Jedna od funkcija – alarm za nizak nivo soli – osigurava neprestano omekšavanje vode, ispravan rad uređaja, a time i produžen vek trajanja.

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba za domaćinstva s 4-5 člana
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
1 086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 2,0
Zapremina sloja dm3 20
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 76
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 4200
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 3,2
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 105
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4 – 8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Način ekonomične regeneracije Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak

Datoteke za preuzimanje