Aquahome – Jedinice za obradu vode za stanove i kuće za jednu porodicu

Aquahome 30-N

Aquahome 30-N

Prednosti i koristi

Proizvod prikladan za najzahtjevnije klijente i za veća domaćinstva

Proizvod prikladan za najzahtjevnije klijente i za veća domaćinstva

  • Uređaj ima mnogo jedinstvenih funkcija i opcija upravljanja koje poboljšavaju udobnost upotrebe i smanjuju potrošnju soli za regeneraciju.
Najveća udobnost upotrebe

Najveća udobnost upotrebe

  • Ekranski prikaz i osvetljeni rezervoar soli olakšavaju upotrebu uređaja, npr. dopunjavanje solju čak i u tamnim prostorijama, kao što su podrumi, u kojima je uređaj najčešće postavljen.
Antibakterijska zaštita

Antibakterijska zaštita

  • Jedinstveni sistem za dezinfekciju sloja koji se automatski pokreće sa svakom regeneracijom uklanja sve moguće mikroorganizme koji se mogu razviti u sloju ako nema potrošnje vode.

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba za veća domaćinstva
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
1 086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 2,8
Zapremina sloja dm3 26
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 110
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 6100
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 3,9
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 140
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4 – 8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Način ekonomične regeneracije Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak
Pokazivač nivoa soli Tak
Osvetljenje u rezervoaru soli Tak
Osvetljeni ekran Tak
Indikator protoka obrađene vode Tak
Prikazano vreme do završetka regeneracije Tak

Datoteke za preuzimanje