Aquahome SMART - inteligentne stanice za tretman vode za jednoporodične kuće

Aquahome 30 SMART

Aquahome 30 SMART

Prednosti i koristi

Najnapredniji model stanice za omekšavanje vode

Najnapredniji model stanice za omekšavanje vode

  • Uređaj će omekšati vodu čak i u velikoj kući, u kojoj živi više od 5 osoba, sa više od 2 kupatila
  • Maksimalni protok: 2,8 m3/h
Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a

Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a

  • Povezujete se sa uređajem pomoću aplikacije iQUA
  • Sa svoga smartphone-a imate pristup informacijama o potrošnji vode u kući, kao i o radu uređaja
  • Dobićete obaveštenje u slučaju niske zalije soli ili prekomerne potrošnje vode
  • Aplikacija iQUA savetuje kako štedeti vodu u kući

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba Za veća domaćinstva +5 особа
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
1086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 2,8
Zapremina sloja dm3 26
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 110
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 6100
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 3,9
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 140
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4-8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Način ekonomične regeneracije Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak
Pokazivač nivoa soli Tak
Osvetljeni ekran Tak
Indikator protoka obrađene vode Tak
Prikazano vreme do završetka regeneracije Tak

Datoteke za preuzimanje