AQUACARBON Višefunkcijski filter sloja

Aquacarbon

Aquacarbon

Prednosti i koristi

Savršen spoj mehaničkog filtera i filtera koji poboljšava ukus i miris vode

Savršen spoj mehaničkog filtera i filtera koji poboljšava ukus i miris vode

 • Filter Aquacarbon s višefunkcionalnim slojem je inovativni uređaj koji filtrira vodu pri min. nivou od 20 mikrometara (debljina vlasi kose je od 50 do 100 mikrometara), uklanja neugodan miris hlora i poboljšava ukus i bistrinu vode
 • Potpuno automatski i bez potrebe za održavanjem
 • Obrađuje vodu u celom domaćinstvu
Ekonomičnost i ekologija

Ekonomičnost i ekologija

 • Ekološki sistem regeneracije koji koristi samo vodu, nisu potrebne štetne hemijske materije
 • Nema potrebe zamenjivati elemente filtera
 • Nema potrebe kupovati flaširanu vodu
 • Vrlo mala potrošnja električne energije
Univerzalna primena

Univerzalna primena

 • Savršeno rešenje za vodovodnu vodu ili vodu iz sopstvenog dovoda
 • Jedinstven i tehnički napredan regulacioni ventil koji neznatno smanjuje pritisak vode
 • Mogućnost upotrebe u manjim i većim domaćinstvima
 • Savršeni dodatak jedinicama za omekšavanje vode Aquahome i jedinicama za obradu vode Aquamix-N

Tehnički podaci

Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
860
340
260
Raspon zapreminskog protoka m3/h od 0,8 do 3,0*
Ukupna zapremina slojeva litara 14
Zapreminski protok vode za ispiranje m3/h 0,8
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 2,0 – 8,0
Prečnk priključka inča 1

* U zavisnosti od parametara vode

Ukloniti ili smanjiti nečistoće sa strane filtera

Makromolekularna organska jedinjenja

Vinil hloridi

Benzen

Radon

Tercijarni butil metil etar

Organska jedinjenja teško rastvoriva u vodi

Ozon

Brojna (54) isperiva organska jedinjenja (VOC)

Ksileni

Hlor

Pesticidi

Određeni teški metali

Ugljenikov tetrahlorid

Fenol

Arsen (ograničene količine)

Metilbenzen

Herbicidi

Sedimenti (ograničene količine)

Tetrahloroetilen

Trihloreten

Prethodno navedeni popis nije konačan. Stvarno uklanjanje/smanjivanje nečistoća zavisi od brojnih činilaca (vrsta aktivnog uglja, nivo nečistoća, pH vrednost, temperatura, trajanje kontakta itd.). Detaljni podaci mogu se dobiti samo laboratorijskim ispitivanjima.

Datoteke za preuzimanje