Aquahome SMART - inteligentne stanice za tretman vode za jednoporodične kuće

Aquahome 20 SMART

Aquahome 20 SMART

Prednosti i koristi

Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana

Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana

  • Uređaj je idealan za jednoporodične kuće sa 1 ili 2 kupatila, u kojima žive 4 osobe
  • Maksimalni protok: 2,0 m3/h
Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a

Inteligentno upravljanje pomoću smartphone-a

  • Povezujete se sa uređajem pomoću aplikacije iQUA
  • Sa svoga smartphone-a imate pristup informacijama o potrošnji vode u kući, kao i o radu uređaja
  • Dobićete obaveštenje u slučaju niske zalije soli ili prekomerne potrošnje vode
  • Aplikacija iQUA savetuje kako štedeti vodu u kući

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba Efikasna stanica za omekšavanje vode za porodicu sa 2 + 2 člana
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
1086
438
524
Maksimalni zapreminski protok m3/h 2,0
Zapremina sloja dm3 20
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 76
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 4200
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 3,2
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 105
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4-8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Način ekonomične regeneracije Tak
Dodatna funkcija čišćenja sloja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak
Alarm za nizak nivo soli Tak

Datoteke za preuzimanje