Aquahome – Jedinice za obradu vode za stanove i kuće za jednu porodicu

Aquahome 11

Aquahome 11

Prednosti i koristi

Ekonomično rešenje za stanove u zgradama s više porodica

Ekonomično rešenje za stanove u zgradama s više porodica

  • Idealno za klijente koji imaju ograničen prostor za postavljanje uređaja
  • Može se ugraditi u ormarić
  • Kućište je istovremeno rezervoar soli za regeneraciju sloja.

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba na stanovima u stambenim zgradama
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
650
300
480
Maksimalni zapreminski protok m3/h 1,1
Zapremina sloja dm3 11
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 34
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 1900
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 1
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 57
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4 - 8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak

Datoteke za preuzimanje