Aquahome – Jedinice za obradu vode za stanove i kuće za jednu porodicu

Aquahome 17

Aquahome 17

Prednosti i koristi

Kompaktan uređaj za porodične kuće s malim prostorom za montažu stanice

Kompaktan uređaj za porodične kuće s malim prostorom za montažu stanice

  • Uska i niska stambena jedinica
  • Uređaj je smešten gde god ne postoji mogućnost ugradnje Aquahome 20-N, zbog nedostatka prostora
  • Može biti instalisan tačno ispod kotla – vešanje

Više o prednostima uređaja za omekšavanje vode Aquahome

Tehnički podaci

Upotreba jednoporodične kuće
Digitalno upravljanje zapreminom Tak
Dimenzije visina u mm
širina u mm
dužina u mm
822
302
480
Maksimalni zapreminski protok m3/h 1,9
Zapremina sloja dm3 17
Maksimalni jonsko-izmenjivački kapacitet m3 × odH 62
Maksimalna efikasnost vode
između regeneracija (pri tvrdoći vode od 18°dH)
litara 3400
Prosečna potrošnja soli za regeneraciju kg 2
Prosečna potrošnja vode
za regeneraciju
litara 60
Raspon radnog pritiska min./maks. bara 1,4 – 8,0
Vrste filtera koje su kompatibilne s jedinicom Epuroit I25 – 50
Epurion A25 – 2
Aquaplus Flush
Aquacarbon
Prečnk priključka inča 1
FUNKCIJE UPRAVLJAČKOG SISTEMA
Programabilno maksimalno razdoblje između regeneracija ako nema potrošnje vode Tak
Podesivo trajanje protivstrujnog ispiranja i brzog ispiranja Tak
Mogućnost postavljanja 12-satnog ili 24-satnog sata kao načina prikaza vremena Tak
Automatska regeneracija počinje kada je jonsko-izmjenjivački kapacitet smole ispražnjen do 97 % Tak

Datoteke za preuzimanje